http://www.devrekani.com

Ekonomik Kalkınma

EKONOMİK KALKINMA

İlçemizin Tarım ve Hayvancılık açısından mevcut potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu ; devletimizin veya yatırımcı kimseler  çiftçimize imkan sağladığı takdirde bu imkanlardan çok büyük ölçüde istifade etme kabiliyetine sahip olduğunu göreceğiz;

Kastamonu genelinde kişi başına düşen hayvan miktarı en fazla olan
İlçemizde yem bitkileri üretiminde % 350 ye, Sun’i tohumlama çalışmalarında % 100 varan artışlar kaydedilmiştir. Ayrıca Kaymakamlığımızın teşebbüsleriyle Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulmuş olup merkeze bağlı tesisler tam kapasite ile çalışmaktadır. Buna binaen süt sığırcılığı yetiştiriciliğinde de önemli ölçüde artışlar meydana gelmiştir.

Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız mevcut tarım ve hayvancılık potansiyelinin farkında olup elindeki mevcut imkanlar dairesinde her türlü desteği vermesine rağmen arzu edilen düzeye gelinememiştir.

İlçemiz tarım ve hayvancılığına aşağıda sıralayacağımız katkılar sağlandığında daha iyi bir konuma geleceğimizi ümit etmekteyiz.

1 - Teknik ve Sağlık Personelinin imkanlar dahilinde artırılması ,

Çalışmalarımıza sonuna kadar destek olunulduğu taktirde,  çiftçiye verilecek  destekler bizleri her gün biraz daha çalışmaya itecek ve daha iyi bir üretim gerçekleştirileceğinden; üretim kalitesi yükselecek; belkide dışarıya ihraç olanağı bile doğacaktır...(neden olmasın) 

Çiftçinin dostu, tarımın uzmanlarına , dürüst insanlarına sesleniyoruz...

İLÇEDE NÜFUS

 Devrekani’nin 2019 yılı nüfus verilerine göre 2019 Yılı Merkez Mahalle Nüfusu 5.841 Köy Nüfusu 6.817 Toplam Nüfus 12.658 olarak belirlendi.
Halkın çoğunluğu Kastamonu ve İstanbul olmak üzere çeşitli illere göç etmiş durumdadır.
Çalışmak amacıyla ilçeden ayrılanlar genellikle inşaat ustası, pastacı, yufkacı, marangoz vb .. mesleklerde çalışmaktadırlar.
İlçemiz Merkez ve Köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın tamamının ana dili TÜRKÇE dir.

İLÇEDE TARIM

   İlçemiz toplam arazisinin %53’ ü tarım arazisi olup iklim özellikleri dolayısıyla genellikle hububat yetiştiriciliği yapılmakta, bunun yanında şeker pancarı, patates ve yem bitkileri önemli miktarda yetiştirilmekte olmasına rağmen , rakım yüksekliği nedeniyle meyve ve sebze ziraatı kısıtlı yapılmaktadır.

  İlçe arazi dağılımında en büyük pay kültür arazilerine aittir. Yaklaşık 4135 çiftçinin hepsi de az veya çok toprak sahibidir. Ekonomide tarım önemli bir yer tutar. Kırsal nüfusun tamamına yakını tarla ziraatı ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçe merkezinin yarıya yakını da tarımsal faaliyetlerle ilgilidir.

   Belediye sınırları içinde kalan ve tamamen köy özelliği taşıyan Çayırcık, Etçiler, Sazyaka, Mütevelli ve Kadirbey mahalleleri de tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

   İlçede yapılan ziraatın ağırlığını tarla ziraatı teşkil eder. Bunlar sulamasız buğday, arpa,fiğ, yonca ve korunga gibi bitkilerdir. Sulanabilen arazilerde ise Şeker Pancarı, Patates önemli bir geçim kaynağıdır. Bahçe tarımı ise yok denecek kadar azdır. Pazara yönelik bir sebze yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bunun sebebi de aşırı soğuk ve don olaylarıdır.

   İlçe tarımında birinci sırayı alan buğday ,ilçemiz ihtiyacını karşılamakta ve artan kısmı da özellikle sahil ilçeleri olmak üzere buğday, yem ve un olarak çevre ilçelere satılmaktadır. Ticaret olarak ilçe ekonomisine önemli bir gelir kaynağı durumundadır.

   Sulanan arazilerin çoğalmasıyla her geçen gün ekimi fazlalaşan Şeker pancarı da önemli bir gelir kaynağı durumundadır. 1963 yılında ekimine başlanan Şeker pancarı modern tarım aletleri ile işlenmekte ancak çapa zamanı işçi bulmakta güçlük çekilmektedir. Bu insan gücü de özellikle Konya ve çevresinden gelen işçilerle karşılanmaktadır.

 SİLAJLIK MISIR

Hayvancılığın geliştirilmesinde besleme yönünden kaba yem olarak önemli yer teşkil eden silajlık mısır ilçemizde iklim itibariyle ekimi mayıs ayında silajı da eylül ayının ortalarında yapılmaktadır,geciktiğinde ise kırağı vurmaktadır.

İlçemiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca 1 adet mısır ekim mibzeri ve 1 adet mısır silaj makinesi alınmıştır.Bu makineler ilçemiz çiftçisinin hizmetinde kullanılmaktadır.
İlçemizde silajlık mısır ekimi yılda ortalama 100-150 da. Civarında olup 2001 yılında ise yem bitkilerinin teşviki ile 250 da. çıkmıştır.

SERACILIK
İlçemiz rakım yüksekliği nedeniyle soğuk olduğundan seracılık fazla yaygınlaştırılamamış olup sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakfı tarafından 14 adet sera örnek çiftçilere dağıtılmıştır,aile işletmeciliği şeklinde devam etmektedir.

YEM BİTKİLERİ

İlçemizde yem bitkisi olarak fiğ , korunga, yulaf, yonca, silajlık mısır ekilmekte olup önceki yıllara nazaran 2000 yılında uygulamaya başlanılan Çayır-Mer’a Yem Bitkilerini Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında önceki yıllarda 1500. da. ekimi yapılan yem bitkileri büyük bir artışla 2001 yılında
5 000 da. ulaşmıştır.

 Hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan yem bitkileri kesif yem fiyatlarında meydana gelen aşırı artışlar ve hayvan beslemede önemi nedeniyle çiftçi üretiminde birinci sıraya yerleşmiştir.
 Geçim kaynağı hayvancılık olan bölgemiz üreticisi girdi fiyatlarını düşürebilmek için alternatifler aramaktadır.
 Yem bitkileri üretimindeki destekleme bu konudaki arayışlara ışık tutmuştur..İleriki yıllarda yem bitkisi ekilişlerinin daha da artarak devam edeceği gözlenmektedir..


TARIMSAL AMAÇLI TESİSLER 

İlçemizde tarımsal amaçlı tesis olarak 4 adet un fabrikası ile bir adet yem fabrikası bulunmaktadır. Ancak un fabrikalardan ikisi ekonomik kriz nedeniyle faaliyetine ara vermiştir.

İlçemizde bulunan Devrekani A.Ş’ ye ait Devrekani Yem Fabrikası

   İlçemizde bulunan Devrekani A.Ş.’ye ait yem fabrikası 1985 yılında devlet eliyle yapılmış daha sonra özelleştirilerek özel sektöre satılmıştır.
1999 yılında Devrekani A.Ş. tarafından satın alınarak ilçe halkının yem ihtiyacını karşılamaktadır.

ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ÇALIŞMALARI

Tohum temizleme ve Selektörler:
 

İLÇE GENELİNDEKİ ARAZİ VARLIĞI:

2000 Yılı kayıtlarına göre ilçede toplam 854485 Dekar olan arazinin;
449917 Dekarı tarım arazisi,
34390 dekar sulanabilir arazinin ancak 9547 dekarı sulanmaktadır.
405980 dekar arazi ise kıraç durumdadır.

Devrekani’ de Hayvancılık tarımla birlikte yürütülmektedir. Tarımla uğraşan her aile aynı zamanda hayvancılık ta yapmaktadır. Son yıllarda ticari amaçlı besicilik özel ahırlarda yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç fazlası mevsimlik olarak kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapılmakta ve Ankara, İstanbul gibi büyük illerimizde pazarlanmaktadır.

Büyük baş hayvan yetiştiriciliğinin önemli olduğu ilçemizde ,bu hayvanlarda elde edilen süt günlük olarak toplanmakta ve peynir fabrikalarına gönderilmektedir. Sadece süt üretimi için süt inekçiliği yapanlar da mevcuttur. Sütlerin toplanmadığı köylerde elde edilen ihtiyaç fazlası süt mamulleri ( Kesik, tere yağ,peynir vb.) ilçe pazarında pazarlanmaktadır.

Çevrede et ve süt verimi yüksek kültür ırklarının beslenmesi yaygındır. Suni tohumlama yöntemi ile yerli cinslerin verimini artırma yoluna gidilmektedir. Ayrıca ithal sığır getirilerek kültür ırkı sayısının çoğaltılmasına çalışılmaktadır.

Büyük baş hayvancılık kadar olmasa da ilçede küçük baş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Ancak bakım zorluğu ve az karlı olması sebebiyle her geçen gün yetiştirciliği azalma göstermektedir.

Kümes hayvancılığı da İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından desteklenerek geliştirilmesini çalışılmaktadır. Düşük fiyatlı hindi palazı ve tavuk civcivleri üreticilere dağıtılmaktadır. Ticari amaçlı olarak da ilçemizde üç adet tavuk ve yumurta üretme çiftlikleri vardır.

İlçede arıcılık için gerekli potansiyel mevcuttur. Kaliteli bal üretimi için zengin bitki örtüsü vardır. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde (Belovacık, Kızacık,Bozarmut ve Şenlik Bölgesi Köyleri)kaliteli çam,ve kekik balı elde edilmektedir.

Bilinçli bir şekilde yapılması halinde arıcılık önemli bir gelir kaynağı olabilecek durumdadır.
İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren Bozkoca Köyü Çakallar Mahallesinde bulunan Hindicilik tesisleri birkaç yıl çalıştıktan sonra zarar gerekçesiyle üretime ara verilmiş olup;
Çevresinde bulunan tarım arazilerinin bir kısmı İl Tarım Müdürlüğü tarafından zirai faaliyetlerde kullanılmaktadır.


****Ticari amaçlı bir tesis de Bozkoca Köyü sınırları içindeki At Çiftliğidir. Bu tesis özel sektör tarafından yapılmış ve çok kaliteli yarış atları yetiştirilerek Türkiye’nin diğer bölgelerine yarış amacıyla gönderilmektedir.
****


BESİ SIĞIRCILIĞI
İlçemiz geçiş iklimine sahip olması dolayısıyla mevcut tarımsal çalışmalar dar bir döneme sahip olduğundan geniş bir tarım kültür mevcut değildir Orman alanlarının genişletilmesi ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde gerileme görülmüş olup çiftçi temel geçim kaynağı olarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine (besi ve süt inekçiliği) yönelmiştir.

İlçemizde mevcut 33 905 baş hayvanın yüzde 20 sini besi hayvanları oluşturmaktadır.
İlçe halkının birincil sıradaki geçim kaynağı besi sığırcılığına bağlı bulunmaktadır. İlçemizde besi sığırcılığı aile işletmeciliği ve kurbanlık besiciliği olarak iki şekilde yürütülmektedir.

HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

   İlçemizde Salgın Hastalıklarla mücadele kapsamında ; yılda iki dönem şap aşılaması yapılmakta olup 50 000 baş sığıra şap aşısı, bir dönem yanıkara aşısı yapılmakta olup 20 000 baş sığıra yanıkara aşısı uygulanmaktadır.

  İlçemiz hayvan hareketlerinin çok yoğun olduğu bir ilçedir. İlçemizde bulunan hayvan pazarına haftada yaklaşık 500 büyükbaş sığır gelmektedir. İlçe içi ve ilçe dışı alım satım yapılmaktadır.

BUZAĞI YARIŞMASI

     İlçemizde Tarım İlçe Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 2000 yılında 5 kategoride (Simental, Holştein, Montofon , Charole, Brangus) yapılan buzağı güzellik teşvik yarışmasında büyük katılım olmuş ilk defa yapılan bu yarışma İlçe halkından büyük destek görmüştür.Yarışmayı İl Özel İdaresi de maddi destek sağlamış Kategori 1.,2.,3. lerine ayni ve nakdi hediyeler verilmiş, tüm katılanlara da ayni hediyeler verilmiştir.


DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİGİ

   İlçemiz Bozkoca köyü sınırları içinde özel sektöre ait bir adet devekuşu çiftliği olup,bu çiftlikte 18 adet devekuşu bulunmaktadır.

DAMIZLIK İNEK ÇALIŞMALARI

   İlçemiz hayvan mevcudu açısından önemli bir yere sahip olup, büyükbaş hayvan sayısı olarak 33 905 hayvan mevcudu bulunmakta bunun yüzde 44 ü nü dişi sığırlar teşkil etmektedir.

   Bu mevcudun % 10 yerli olup geri kalan kısım melez ve kültür ırkına yöneliktir. İlçemizde ithal damızlık sığırlardan müteşekkil kültür ırklarına ait faal işletme sayısı 50 adettir. Bu işletmelerde 105 baş hoştain ırkı, 150 baş simental ırkı, 75 baş montofon ırkı inek mevcudu vardır.

   Son yıllarda suni tohumlamaya ve yem bitkileri ekilişlerine verilen önemle İlçemiz hayvancılığı öncelikle süt inekçiliğine eğilim göstererek daha iyi ve kaliteli damızlık sığırlar yerli sığırların yerini alarak kalite ve verim yönünden önemli artışlar göstermektedir.

   İşletmeler 2000 yılında başlatılan ön soy kütüğünde kayıt altına alınmış olup ayrıca tohumlaması yapılan melez hayvanlarda ön soy kütüğünde kayıt altına alınmaktadır.

SÜTÇÜLÜK ÇALIŞMALARI

   İlçemizde inek mevcudunun yüksek olması ve halkın geçim kaynağının birinci derecede hayvancılığa dayalı olması nedeniyle hayvansal ürünler önem arz etmektedir.

   İlçemizdeki süt toplama çalışmaları şu an 22 köy ve mahallede yürütülmekte olup bu çalışmanın genişletilmesi düşünülmektedir.Yapılan ilave projelerle kaynak sağlandığı taktirde ilçemizde kurulan merkez cazibeli köyde de bu çalışma 2.5 ton kapasiteli olarak hedeflenmektedir.

KOYUNCULUK

   İlçemizde 8975 adet küçükbaş hayvan mevcut olup,1999-2001 yılları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca toplam 436 adet damızlık sakız ırkı koyun fakir çiftçilerimize dağıtılmıştır,

   İlçemizde son yıllarda büyük ölçüde azalan koyun mevcudu artırılarak ilçemiz ekonomisine katkı sağlanmaya çalışılmakta,koyunculuk ürünleri olan et-süt ve yapağı değerlendirilerek aile bütçelerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

ORMANCILIK

   Devrekani Orman alanı bakımından zengin sayılır. İlçe toprakları içinde Küre Orman İşletme müdürlüğüne bağlı Devrekani ve Şenlik olmak üzere iki Bölge Şefliği bulunmaktadır.

   İlçemiz sınırları içindeki 80.654 Hektar orman alanının;

   12.520 Hektarı koru ormanı,
   16.071 Hektarı çok bozuk orman,
   52.063 Hektarı da ormansız sahalardır.

Bu ormanlardan yılık olarak yaklaşık 8.000 M3 üretim yapılmakta olup;
Bu kesimler bozuk ormanların ıslah edilmesi için amaçlı kesimler
oluşturmaktadır. Kesim sonuçlarında pazarlama sıkıntısı yoktur. Bir kısmı orman köylüsünün ihtiyacına verilirken diğer bir kısmı da açık artırma veya tahsis yoluyla piyasaya satılmaktadır.

Bıngıldayık köyünde 5000 m3 Kapasiteli bir orman deposu bulunmaktadır.

Bu ormanlarımızda planlama dahilinde gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmakta olup Başakpınar ve Uludere serilerinde 3500 Hektar alan ağaçlandırma sahası imar edilmiştir.

Devrekani ilçe sınırları içinde 28 Adet 31. Maddeye bağlı orman köyü,33 adet 32. Maddeye bağlı olmak üzere toplam 61 orman köyü bulunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi Küre ve Seydiler ilçelerine bağlı köylerdir.

Usulsüz kesim ve kaçakçılık olayları yok denecek kadar azdır. Orman içi köylerinde yakacak ihtiyacının tamamı orman ürünlerinden karşılanmaktadır. Kaçakçılık ile mücadelede toplu koruma yapan Orman Muhafaza Memurlarımız vasıta ile tüm bölgeyi sürekli kontrol altında tutmaktadırlar.

   Orman sahalarımız yangına hassas mıntıkalar olmayıp, sık ve büyük çapta yangın olmamıştır. Ancak anız yakma, çoban ateşi ve piknik gibi konular tehlike arz etmektedir. Mevsimlik işçi ve diğer memurlar ile yangın ekibi kurulmuş ve hazır tutulmaktadır. Göynüklü Kulesi de yangın ihbarları için devamlı faaliyette tutulmaktadır.

SANAYİ

İlçemizde tarımsal ham maddelere dayalı sanayi tesisleri vardır. Bir adet yem fabrikası,dört adet un fabrikası ,ayrıca küçük çaplı imalat atölyeleri mevcuttur.

Devrekani AŞ. Yem Fabrikası:
1985 yılında hizmete giren fabrika,1993 yılında özelleştirilmiş fakat verimli bir çalışma göstermeyerek kapanma seviyesine getirilmiş ve Devlet tarafından tekrar el konulan fabrika yapılan ihale ile 13.08.1998 tarihinde Devrekani A.Ş. tarafından satın alındı.1999 yılı Mayıs ayında üretime başlayan fabrikada bir yönetici,üç memur ve sekiz işçi çalışmakta, aylık 600-800 ton büyük ve küçük baş hayvan yemi üretilmektedir.

Un Fabrikaları: 
   İlçemizin tarıma dayalı ekonomisi ve tahıl üretiminin fazla olması sebebiyle un sanayisi de gelişmiştir. İlçede kurulu bulun dört adet un fabrikası hem ilçenin ihtiyacını, hem de çevre ilçelerin un ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca çalıştırdıkları insan gücü ile de ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Bunların haricinde bazı köylerde ve ilçe merkezinde elektrikle çalışan küçük çaplı un ve hayvan yemi üretimi yapan değirmenler mevcuttur.

   Orman ürünlerinin işlendiği üç adet modern şerit atölyeleri, marangoz ve mobilya atölyeleri,  demir doğrama, soba imalat, traktör römorku imalatı, tornacı, motorcu, kaportacı, oto elektrik ve tarım alet ve makineleri bakım ve onarım işlerinin yapıldığı küçük sanayi sitesinde 100 adet dükkan yapılarak 1991 yılında hizmete sokulmuştur.

  Ayrıca yaklaşık 80 adet işyeri mevcuttur.