http://www.devrekani.com

Devrekani yerel eylem grubu çalışmaları Kırsalın Düşlerini

İlçemizde yürütülen Leader projesi kapsamında yönetiminde olduğumuz Devrekani yerel eylem grubu çalışmaları ile pandemi süreci sonrası artarak devam edecek projelerle Kırsalın düşlerini inşallah ağlarla öreceğiz.