| Hiç KASTAMONU' yu gördünüz mü ? | Bunları Biliyor muydunuz ? |  Editörden "Bir Bakış Açısı" | Belediye Başkanlığı |
 
     Ana Sayfa        |        İlçemizin Tarihçesi | Kültürel Yapısı | Ekonomik Kalkınması | Kuruluşlarımız | Ünlülerimiz | Şehitlerimiz |  Önemli Telefonlar | İLETİŞİM |
Doğal Yaşam Turizm Kaynağı Eğitim Potansiyeli Arkadaş ve Gerekli Linkler Fotoğraf Galerisi ZİYARETÇİ DEFTERİ
Ekonomik Kalkınması  

 

 

İLÇEDE TARIM

   İlçemiz toplam arazisinin %53’ ü tarım arazisi olup iklim özellikleri dolayısıyla genellikle hububat yetiştiriciliği yapılmakta, bunun yanında şeker pancarı, patates ve yem bitkileri önemli miktarda yetiştirilmekte olmasına rağmen , rakım yüksekliği nedeniyle meyve ve sebze ziraatı kısıtlı yapılmaktadır.

  İlçe arazi dağılımında en büyük pay kültür arazilerine aittir. Yaklaşık 4135 çiftçinin hepsi de az veya çok toprak sahibidir. Ekonomide tarım önemli bir yer tutar. Kırsal nüfusun tamamına yakını tarla ziraatı ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçe merkezinin yarıya yakını da tarımsal faaliyetlerle ilgilidir.

   Belediye sınırları içinde kalan ve tamamen köy özelliği taşıyan Çayırcık, Etçiler, Sazyaka, Mütevelli ve Kadirbey mahalleleri de tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

   İlçede yapılan ziraatın ağırlığını tarla ziraatı teşkil eder. Bunlar sulamasız buğday, arpa,fiğ, yonca ve korunga gibi bitkilerdir. Sulanabilen arazilerde ise Şeker Pancarı, Patates önemli bir geçim kaynağıdır. Bahçe tarımı ise yok denecek kadar azdır. Pazara yönelik bir sebze yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bunun sebebi de aşırı soğuk ve don olaylarıdır.

   İlçe tarımında birinci sırayı alan buğday ,ilçemiz ihtiyacını karşılamakta ve artan kısmı da özellikle sahil ilçeleri olmak üzere buğday, yem ve un olarak çevre ilçelere satılmaktadır. Ticaret olarak ilçe ekonomisine önemli bir gelir kaynağı durumundadır.

   Sulanan arazilerin çoğalmasıyla her geçen gün ekimi fazlalaşan Şeker pancarı da önemli bir gelir kaynağı durumundadır. 1963 yılında ekimine başlanan Şeker pancarı modern tarım aletleri ile işlenmekte ancak çapa zamanı işçi bulmakta güçlük çekilmektedir. Bu insan gücü de özellikle Konya ve çevresinden gelen işçilerle karşılanmaktadır.

 SİLAJLIK MISIR

   Hayvancılığın geliştirilmesinde besleme yönünden kaba yem olarak önemli yer teşkil eden silajlık mısır ilçemizde iklim itibariyle ekimi mayıs ayında silajı da eylül ayının ortalarında yapılmaktadır,geciktiğinde ise kırağı vurmaktadır.

   İlçemiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca 1 adet mısır ekim mibzeri ve 1 adet mısır silaj makinesi alınmıştır.Bu makineler ilçemiz çiftçisinin hizmetinde kullanılmaktadır.

   İlçemizde silajlık mısır ekimi yılda ortalama 100-150 da. Civarında olup 2001 yılında ise yem bitkilerinin teşviki ile 250 da. çıkmıştır.

SERACILIK

   İlçemiz rakım yüksekliği nedeniyle soğuk olduğundan seracılık fazla yaygınlaştırılamamış olup sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakfı tarafından 14 adet sera örnek çiftçilere dağıtılmıştır,aile işletmeciliği şeklinde devam etmektedir.

YEM BİTKİLERİ

    İlçemizde yem bitkisi olarak fiğ , korunga, yulaf, yonca, silajlık mısır ekilmekte olup önceki yıllara nazaran 2000 yılında uygulamaya başlanılan Çayır-Mer’a Yem Bitkilerini Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında önceki yıllarda 1500. da. ekimi yapılan yem bitkileri büyük bir artışla 2001 yılında
5 000 da. ulaşmıştır.

  Hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan yem bitkileri kesif yem fiyatlarında meydana gelen aşırı artışlar ve hayvan beslemede önemi nedeniyle çiftçi üretiminde birinci sıraya yerleşmiştir.
 

 
  Geçim kaynağı hayvancılık olan bölgemiz üreticisi girdi fiyatlarını düşürebilmek için alternatifler aramaktadır.


  
Yem bitkileri üretimindeki destekleme bu konudaki arayışlara ışık tutmuştur..İleriki yıllarda yem bitkisi ekilişlerinin daha da artarak devam edeceği gözlenmektedir..


TARIMSAL AMAÇLI TESİSLER 

İlçemizde tarımsal amaçlı tesis olarak 4 adet un fabrikası ile bir adet yem fabrikası bulunmaktadır. Ancak un fabrikalardan ikisi ekonomik kriz nedeniyle faaliyetine ara vermiştir.

İlçemizde bulunan Devrekani A.Ş’ ye ait Devrekani Yem Fabrikası

   İlçemizde bulunan Devrekani A.Ş.’ye ait yem fabrikası 1985 yılında devlet eliyle yapılmış daha sonra özelleştirilerek özel sektöre satılmıştır.
1999 yılında Devrekani A.Ş. tarafından satın alınarak ilçe halkının yem ihtiyacını karşılamaktadır.

ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ÇALIŞMALARI

   Tohum temizleme ve Selektörler:

İlçemizde;

  3 adet Selektör
  3 adet Triyör mevcut olup,

Selektörler İlçe merkezi, Şenlik ve Çorbacı köylerindedir. Triyörler ise Belovacık ve Karayazıcılar köylerinde faal durumdadır. 1 adet Triyör ise arızalı olup depoda muhafaza edilmektedir.

Mevcut alet ve makine durumu

   İlçe Tarım Müdürlüğünün elinde Selektör ve Triyörlerden başka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının malı olan 1 adet Patates ekim, 1 adet Patates söküm, 1 adet Mısır ekim ve 1 adet de Mısır silaj makineleri ile çiftçilerimize hizmet verilmektedir.

İLÇE GENELİNDEKİ ALET VE MAKİNE VARLIĞI

   Devrekani İlçe merkezi ve köylerimizde yapılan sayım sonuçlarına göre 2000 yılı itibariyle;

   1375 çeşitli markalarda Traktör,
   1375 Pulluk,
   1310 Kültivatör,
   1300 Romörk,
   990 Harman Makinesi,
   1115 Çayır-Ekin Biçme Makinesi,
    275 Mibzer, 3 Selektör bulunmaktadır.

İLÇE GENELİNDEKİ ARAZİ VARLIĞI:

2000 Yılı kayıtlarına göre ilçede toplam 854485 Dekar olan arazinin;
449917 Dekarı tarım arazisi,
34390 dekar sulanabilir arazinin ancak 9547 dekarı sulanmaktadır.
405980 dekar arazi ise kıraç durumdadır.

 

 
Siteyi En İyi 1024x768
Piksel'de ve Internet Explorer 5.x de Gezebilirsiniz.
Designed by © 2002 - 2018