| Hiç KASTAMONU' yu gördünüz mü ? | Bunları Biliyor muydunuz ? |  Editörden "Bir Bakış Açısı" | Belediye Başkanlığı |
 
     Ana Sayfa        |        İlçemizin Tarihçesi | Kültürel Yapısı | Ekonomik Kalkınması | Kuruluşlarımız | Ünlülerimiz | Şehitlerimiz |  Önemli Telefonlar | İLETİŞİM |
Doğal Yaşam Turizm Kaynağı Eğitim Potansiyeli Arkadaş ve Gerekli Linkler Fotoğraf Galerisi ZİYARETÇİ DEFTERİ
Ekonomik Kalkınması  

 

HAYVANCILIK

   Devrekani’ de Hayvancılık tarımla birlikte yürütülmektedir.
Tarımla uğraşan her aile aynı zamanda hayvancılık ta yapmaktadır. Son yıllarda ticari amaçlı besicilik özel ahırlarda yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç fazlası mevsimlik olarak kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapılmakta ve Ankara, İstanbul gibi büyük illerimizde pazarlanmaktadır.

   Büyük baş hayvan yetiştiriciliğinin önemli olduğu ilçemizde ,bu hayvanlarda elde edilen süt günlük olarak toplanmakta ve peynir fabrikalarına gönderilmektedir. Sadece süt üretimi için süt inekçiliği yapanlar da mevcuttur. Sütlerin toplanmadığı köylerde elde edilen ihtiyaç fazlası süt mamulleri ( Kesik, tere yağ,peynir vb.) ilçe pazarında pazarlanmaktadır.

Çevrede et ve süt verimi yüksek kültür ırklarının beslenmesi yaygındır. Suni tohumlama yöntemi ile yerli cinslerin verimini artırma yoluna gidilmektedir. Ayrıca ithal sığır getirilerek kültür ırkı sayısının çoğaltılmasına çalışılmaktadır.

Büyük baş hayvancılık kadar olmasa da ilçede küçük baş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Ancak bakım zorluğu ve az karlı olması sebebiyle her geçen gün yetiştirciliği azalma göstermektedir.

Kümes hayvancılığı da İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından desteklenerek geliştirilmesini çalışılmaktadır. Düşük fiyatlı hindi palazı ve tavuk civcivleri üreticilere dağıtılmaktadır. Ticari amaçlı olarak da ilçemizde üç adet tavuk ve yumurta üretme çiftlikleri vardır.

İlçede arıcılık için gerekli potansiyel mevcuttur. Kaliteli bal üretimi için zengin bitki örtüsü vardır. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde (Belovacık, Kızacık,Bozarmut ve Şenlik Bölgesi Köyleri)kaliteli çam,ve kekik balı elde edilmektedir.

Bilinçli bir şekilde yapılması halinde arıcılık önemli bir gelir kaynağı olabilecek durumdadır.

    İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren Bozkoca Köyü Çakallar Mahallesinde bulunan Hindicilik tesisleri birkaç yıl çalıştıktan sonra zarar gerekçesiyle üretime ara verilmiş olup;
   Çevresinde bulunan tarım arazilerinin bir kısmı İl Tarım Müdürlüğü tarafından zirai faaliyetlerde kullanılmaktadır.


****Ticari amaçlı bir tesis de Bozkoca Köyü sınırları içindeki
At Çiftliğidir. Bu tesis özel sektör tarafından yapılmış ve çok kaliteli yarış atları yetiştirilerek Türkiye’nin diğer bölgelerine yarış amacıyla gönderilmektedir.
****


BESİ SIĞIRCILIĞI

   İlçemiz geçiş iklimine sahip olması dolayısıyla mevcut tarımsal çalışmalar dar bir döneme sahip olduğundan geniş bir tarım kültür mevcut değildir Orman alanlarının genişletilmesi ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde gerileme görülmüş olup çiftçi temel geçim kaynağı olarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine (besi ve süt inekçiliği) yönelmiştir.

   İlçemizde mevcut 33 905 baş hayvanın yüzde 20 sini besi hayvanları oluşturmaktadır.
   İlçe halkının birincil sıradaki geçim kaynağı besi sığırcılığına bağlı bulunmaktadır. İlçemizde besi sığırcılığı aile işletmeciliği ve kurbanlık besiciliği olarak iki şekilde yürütülmektedir.


HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

   İlçemizde Salgın Hastalıklarla mücadele kapsamında ; yılda iki dönem şap aşılaması yapılmakta olup 50 000 baş sığıra şap aşısı, bir dönem yanıkara aşısı yapılmakta olup 20 000 baş sığıra yanıkara aşısı uygulanmaktadır.

  İlçemiz hayvan hareketlerinin çok yoğun olduğu bir ilçedir. İlçemizde bulunan hayvan pazarına haftada yaklaşık 500 büyükbaş sığır gelmektedir. İlçe içi ve ilçe dışı alım satım yapılmaktadır.

BUZAĞI YARIŞMASI

     İlçemizde Tarım İlçe Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 2000 yılında 5 kategoride (Simental, Holştein, Montofon , Charole, Brangus) yapılan buzağı güzellik teşvik yarışmasında büyük katılım olmuş ilk defa yapılan bu yarışma İlçe halkından büyük destek görmüştür.Yarışmayı İl Özel İdaresi de maddi destek sağlamış Kategori 1.,2.,3. lerine ayni ve nakdi hediyeler verilmiş, tüm katılanlara da ayni hediyeler verilmiştir.


DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİGİ

   İlçemiz Bozkoca köyü sınırları içinde özel sektöre ait bir adet devekuşu çiftliği olup,bu çiftlikte 18 adet devekuşu bulunmaktadır.

DAMIZLIK İNEK ÇALIŞMALARI

   İlçemiz hayvan mevcudu açısından önemli bir yere sahip olup, büyükbaş hayvan sayısı olarak 33 905 hayvan mevcudu bulunmakta bunun yüzde 44 ü nü dişi sığırlar teşkil etmektedir.

   Bu mevcudun % 10 yerli olup geri kalan kısım melez ve kültür ırkına yöneliktir. İlçemizde ithal damızlık sığırlardan müteşekkil kültür ırklarına ait faal işletme sayısı 50 adettir. Bu işletmelerde 105 baş hoştain ırkı, 150 baş simental ırkı, 75 baş montofon ırkı inek mevcudu vardır.

   Son yıllarda suni tohumlamaya ve yem bitkileri ekilişlerine verilen önemle İlçemiz hayvancılığı öncelikle süt inekçiliğine eğilim göstererek daha iyi ve kaliteli damızlık sığırlar yerli sığırların yerini alarak kalite ve verim yönünden önemli artışlar göstermektedir.

   İşletmeler 2000 yılında başlatılan ön soy kütüğünde kayıt altına alınmış olup ayrıca tohumlaması yapılan melez hayvanlarda ön soy kütüğünde kayıt altına alınmaktadır.

SÜTÇÜLÜK ÇALIŞMALARI

   İlçemizde inek mevcudunun yüksek olması ve halkın geçim kaynağının birinci derecede hayvancılığa dayalı olması nedeniyle hayvansal ürünler önem arz etmektedir.
  
    Besi sığıncılığının son yıllarda önemli ölçüde gerilemesi nedeniyle süt sığırcılığı ön plana çıkmıştır.İlçemizin süt potansiyeli yılda ortalama 20.000 ton civarındadır. Bu potansiyeli göz önüne alan İlçemiz Kaymakamlığı 1999 yılında başlattığı çalışma ile
Sosyal yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakfı kanalıyla ilçemizde 10 ton kapasiteli süt soğutma tesisi kurulmuştur. Ekim ayında yapılan ihale ile 
160 000+ KDV+Nakliye olmak üzere DanoneSA adına Kastamonu süt müteahidi Hüseyin TAN almıştır.


   Bu tesise yaz aylarındaki artış göz önüne alınarak 2 ton kapasite ilave edilmiştir. Bunun sonucu olarak ilçemiz üreticilerin sütleri değerlendirilerek daha önceki yıllarda düşük olan ve zamanında ödenmeyen süt fiyatları yükseltilmiş ve üreticiye aylık dilimler halinde ödenmeye başlanmıştır daha önce 65.000 TL. olan süt fiyatı bu çalışma ile 160.000 TL. ye çıkmış üreteciler mağduriyetten kurtarılmıştır.

   İlçemizdeki süt toplama çalışmaları şu an 22 köy ve mahallede yürütülmekte olup bu çalışmanın genişletilmesi düşünülmektedir.Yapılan ilave projelerle kaynak sağlandığı taktirde ilçemizde kurulan merkez cazibeli köyde de bu çalışma 2.5 ton kapasiteli olarak hedeflenmektedir.

  Süt toplama tesissinde kurulduğunda bu yana 796 ton süt toplanmış ve üreticilerimize 133.727.404.778.-TL girdi sağlanmıştır. Birliğin müstahsil sayısı 450 civarındadır.

KOYUNCULUK

   İlçemizde 8975 adet küçükbaş hayvan mevcut olup,1999-2001 yılları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca toplam 436 adet damızlık sakız ırkı koyun fakir çiftçilerimize dağıtılmıştır,

   İlçemizde son yıllarda büyük ölçüde azalan koyun mevcudu artırılarak ilçemiz ekonomisine katkı sağlanmaya çalışılmakta,koyunculuk ürünleri olan et-süt ve yapağı değerlendirilerek aile bütçelerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.
  

Hayvan varlığında ise durum;

   33358 Çift tırnaklı,
   880 tek tırnaklı olmak üzere 34260 büyükbaş,
   7020 küçükbaş,
   92380 kümes hayvanı ve ilçe genelinde 2257 arı kovanı mevcuttur.

 
Siteyi En İyi 1024x768
Piksel'de ve Internet Explorer 5.x de Gezebilirsiniz.
Designed by © 2002 - 2018